BUỔI TRAINING HÀNG TUẦN CỦA ĐỘI NGŨ SALE BACCHUS

Nhằm xây dựng đội nhóm BACCHUS có tinh thần làm việc hiệu quả, tập trung vào kết quả. Các buổi training cho nhân viên Sale Bacchus được thực hiện định kỳ đầy chuyên nghiệp nhằm:

Nâng cao hiệu quả làm việc cho Sale
Nâng cao chất lượng công việc
Giảm căng thẳng trong công việc
Nâng cao năng lực, phát triển nhân viên.
Tăng cường sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong đội nhóm
nâng cao hiệu quả làm việc của nhóm
Nâng cao tinh thần trách nhiệm khi hỗ trợ các NPP